Mar-Mont PW Wiesław Maślanka

Nasza firma zajmuje się od wielu lat pracami związanymi z kanalizacją, wodociągami oraz gazociągami.

Oferujemy:

  • Przepychanie rur,
  • Odwodnienia liniowe,
  • Przegląd sieci kanalizacyjnych,
  • Przegląd sieci wodociągowych,
  • Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • Pogotowie wodno-kanalizacyjne,
  • Odwodnienia budynków,
  • Czyszczenie kanalizacji,
  • Budowanie szamba ekologicznego,

Zapraszamy do kontaktu!