Drobas II Jacek Siwarski

Głównym profilem naszej działalności jest naprawa stanu terenów, na które wpływ miały prace górnicze.

Kompleksowo zajmujemy się rekultywacją terenów zapadliskowych wraz z niwelacją terenu, nasadzeniami i drogami technologicznymi.

Oferujemy:

  • właściwe ukształtowanie rzeźby terenu,
  • poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych gleby,
  • uregulowanie stosunków wodnych,
  • odtworzenie gleb,
  • umocnienie skarp,
  • odwadnianiem terenów podmokłych, systemami rowów otwartych oraz drenów.

Zapraszamy do skorzystania z oferty.