Elbrox. Energetyka, oświetlenie, ogrodzenia

Nasza oferta obejmuje usługi:

Energetyka

– sieci wysokiego, średniego i niskiego napiecia
(linie kablowe i napowietrzne)
– trakcja kolejowa
– stacje transformatorowe

Oświetlenie

– świetlenie dróg, mostów, tablic drogowych
– oświetlenie nawigujące na lotniskach
– oświetlenie obiektów przemyslowych,
– mieszkalnych i użyteczności publicznej

Sygnalizacja

– sygnalizacja świetlna drogowa
– sygnalizacja ruchu kolejowego
– aktywne znaki przejścia dla pieszych

Telekomunikacja

– telekomunikacja miejscowa i dalekosiężna

Ogrodzenia

– ogrodzenia dróg, autostrad
– lotnisk i obiektów wojskowych

Zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie słupów kratowych

– zabezpieczenia antykorozoyjne
– malowanie słupów kratowych