New House Mateusz Januła

Numer Identyfikacji Podatkowej, pod którym firma „New House Mateusz Januła” figuruje w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) to: 5472098411.