Tomasz Miazga-Doradztwo Usługi Nadzory budowlane

  • E-mail: miazga19@wp.pl
  • Telefon: -692-951-536
  • Adres: Puławska 228 lok. 67 02-703 Warszawa

Nasza firma oferuje wsparcie naszych klientów w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych dotyczących inwestycji w kwestii zagospodarowania wód i odpadów. Pomagamy w uzyskaniu koncesji na produkcję energii cieplnej lub elektrycznej.

Oferujemy również:

  • odbiory techniczne,
  • pozwolenia na użytkowanie,
  • doradztwo techniczne w zakresie gospodarowania wodą,
  • doradztwo techniczne w zakresie gospodarowania ściekami,
  • doradztwo techniczne w zakresie gospodarowania odpadami,

Zapraszamy do kontaktu!