Usługi Asenizacyjne Grzegorz Pieszko


Prowadzimy firmę, której właścicielem jest Grzegorz Pieszko. Zajmujemy się przede wszystkim świadczeniem usług asenizacyjnych w szerokim zakresie. Nasza siedziba znajduje się w miejscowości Wapowce, na terenie województwa podkarpackiego.

Głównym profilem prowadzonej przez nas działalności jest świadczenie usług asenizacyjnych w szerokim zakresie. Posiadamy pozwolenie na wywóz nieczystości płynnych, który wydała nasza gmina. Dzięki temu jesteśmy w stanie w pełni legalnie wykonywać zadania z zakresu asenizacji. Posiadamy odpowiednio przystosowane do tego celu pojazdy.

Zapewniamy swoim klientom terminowy odbiór ścieków z szamb. Usługi świadczymy z ustalonym wcześniej harmonogramem. Obecnie każdy użytkownik zbiorników bezodpływowych do magazynowania odpadów komunalnych musi udokumentować w razie kontroli, że firma zewnętrzna regularnie opróżnia szambo i pozbywa się płynnych nieczystości. Odpowiednio przygotujemy tego typu dokumenty.

Wszystkie odbierane przez nas nieczystości trafiają do odpowiedniej stacji zlewnej. Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników, którzy już od dłuższego czasu działają w branży. Wszystkie zadania realizujemy głównie w Wapowcach, a także okolicznych miejscowościach województwa podkarpackiego.

Zapraszamy do kontaktu.